Blog: errata

Prokletí z Ruelu – errata

Kniha Lone Wolf: Prokletí z Ruelu obsahuje jednu chybu v čísle odkazu, konkrétně odkaz 320 má odkazovat na sekci 259, nikoli na 290. Čtenářům se omlouváme!

Verax – errata

Převelice se omlouváme našim čtenářům, ale v gamebooku Verax se vyskytla sazečcská chyba, část textu odkazu 280 byla překryta obrázkem, správné znění odkazu je:

280
»Neskutečné«, zamumlá Figo. »Kognitivní funkce se navzdory vysoké dávce zdají být ovlivněny pouze minimálně.« Pak pokračuje: »Současně lze pozorovat významně zvýšený svalový tonus v pažích a nohou. Experiment se, jak se zdá, zdařil. Můžeme tedy...«
To, co říká, ti zní cize, jako by snad hovořil nějakým cizím jazykem. Nedává ti to smysl. Místo toho se ti v hlavě formuje jiný obraz – obraz zakrváceného, rozedraného obličeje, do kterého bys nejraději ještě jednou zabořil zuby a otevřel ránu na tváři.
Droga účinkuje. Zvyš hodnotu Boje na blízkou o 1 a maximální hodnotu Zdraví o 5. Tvé aktuální zdraví se rovněž zvýší o 5. U všech hvězd, znamená to, že teď také zešílíš?
Nevědomky zatneš ruce v pěst. Pouta, která tě drží na místě, se kolem tebe stáhnou, pak se ale zdá, jako by trochu povolily. Že by ti ta droga dodala nadlidskou sílu? Mohl by ses osvobodit? Ta myšlenka tě láká. Pokud by ses dostal na svobodu, mohl by ses vrhnout na Figa a roztrhat toho parchanta na kusy.
Dokázal bys tomu nutkání odolat?
Verax už začíná ovlivňovat i tvou mysl.
Budeš ještě schopen racionálně uvažovat? To se dozvíš při následujícím úkolu.
Na obrázku vidíš svůj mozek. Skvrny ukazují oblasti, které už Verax stihnul napadnout. Nalevo vidíš výchozí bod svých myšlenek, napravo vytečkovaný čtverec – to je tvůj cíl.
Tvým úkolem je nakreslit jedním tahem, se zavřenýma očima, čáru spojující výchozí a cílový bod. Máš na to jen jeden pokus! Pokud se čára dostane mimo hranice mozku, dotkne se jedné ze skvrn nebo skončí mimo cílovou oblast, znamená to, že tvůj mozek byl Veraxem poškozen. Nemůžeš tedy odolat nutkání vrhnout se na doktora Figa. Pokračuj pak dále na 292.
Pokud se ti podaří dovést čáru bez přerušení až do cíle, aniž by nastala některá z výše uvedených alternativ, daří se ti zatím psychotické účinky Veraxu zvládnout.
Pokračuj dále na 266.

Stáhnout přesázenou dvoustránku


Dále u odkazu 93 místo "Pokud sis poznamenal událost 122..." má správně být "Pokud sis nepoznamenal událost 122...".


OZ – errata

Převelice se omlouváme našim čtenářům, ale v gamebooku OZ se vyskytla chyba, správné znění je:

odkaz č. 674: Do Poznámek průvodního listu si připiš slovo Spektra.

Zajatci času – errata

Náš redakční šotek pracuje pilně a vytrvale, proto se nám do jedenáctého dílu Lone Wolfa vloudila u odkazu 25 chybička, správně má vypadat takto:

Image

Čtenářům se omlouváme!

Prokletý hvozd – errata

Prokletý hvozd byl pro nás skutečně prokletý a nám v tuto chvíli nezbývá, než sypat si popel na hlavu. Do českého vydání se nám dostalo větší množství chyb, některé jsme přebrali z orginálu, jiné jsme nasekali sami. Připravili jsme pro vás proto seznam chyb a překlepů. Bohužel tento gamebook se již nového vydání nedočká, takže je nejsme schopni zapracovat do tištěné verze, pokud jste u nás ale knihu zakoupili, můžeme Vám poskytnout alespoň opravenou elektronickou verzi.

 • obrázek 39 - správně má být obrázek 38
 • sekce 54: má být místo odkazu 291 správně 261
 • sekce 60: má být místo odkazu 144 správně 44
 • sekce 62: Chybí zde zmínka o zlatě na prstech a případně Rulíku, který má maskovaný muž (lovec) u sebe. Jinak postup uvedený v odkaze 364 „Zaútočíš na něj kvůli jeho zlatu" nedává smysl.
 • sekce 69: „Useknout jednu houbu. Otoč na 149." má být „Useknout fialovou houbu. Otoč na 143."
 • sekce 87: není uvedeno kam pokračovat. Má tam být „otoč na 90."
 • sekce 96: V seznamu nepřátel jsou jen samí Lovečtí psi. U druhé dvojice místo Lovecký pes: ZRUČNOST 8, KONDICE 7 má být Maskovaný muž: ZRUČNOST 8, KONDICE 7
 • sekce 150: otoč na 377 má být 357.
 • sekce 160: má být místo odkazu 339 správně 239
 • sekce 190: má být místo odkazu 243 správně 318
 • sekce 287: má být místo odkazu 35 správně 25
 • sekce 99:má být místo odkazu 206 správně 209
 • sekce 164: má být místo odkazu 375 správně 144

Chyby v pravidlech:

 • zákaz doplňování životů proviantem mimo místa k tomu v knize určená -- v knize jsou jen dvě určená místa (odkaz 304 a 328)
 • Lektvar síly obnovuje KONDICI (str. 10)
 • souboj - hod kostkami se připočítává ke zručnosti, nikoli ke kondici